Planeet Zee

GIS-opdracht over zeespiegelstijging met het Kustportaal:

Het Kustportaal is een geoviewer van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) dat informatie en dataproducten bevat over de activiteiten op de Belgische Noordzee en kustzone. Het Kustportaal bevat momenteel 187 kaartlagen, verdeeld over 21 thema’s. Het vormt ook een instrument voor ruimtelijke planning in de kuststreek en leent zich uitstekend voor GIS-opdrachten in het onderwijs.

Mede door de gebruiksvriendelijkheid kan het Kustportaal een belangrijke rol spelen in het behalen van de ‘generieke competenties’ (GO) of ‘thema-overschrijdende doelstellingen’ (VVKSO) rond het hanteren van GIS-applicaties in het vak aardrijkskunde. In de lagere graden kan de leerkracht het bronmateriaal van het Kustportaal zelf projecteren, in de hogere graden kunnen de leerlingen zelfstandig met het portaal aan de slag om het antwoord te zoeken op afgebakende onderzoeksvragen in verband met de milieuproblematiek op zee, het energievraagstuk en de kustverdediging tegen een stijgende zeespiegel, zoals in deze opdracht:

 

GIS-opdracht zeespiegelstijging

 


GIS aardrijkskunde klimaat zeespiegelstijging