Planeet Zee

De oceaan herbergt, net door haar specifieke kenmerken, een enorm potentieel aan unieke moleculen © Marc Slattery NOAA

We zijn als mensen bijzonder inventief als het gaat over het gebruik van wat we vinden in de natuur. Al sinds 4000 jaar v. Chr. brouwen we bier en maken we kaas, zonder veel kennis over de biologie of de technologie erachter. De ontdekking van de DNA-structuur (1953) heeft de biotechnologie in een onbegrensde stroomversnelling gebracht.  Veel organismen bezitten interessante chemische stoffen die we kunnen verwerken in onze voeding, bij het ontwikkelen van medicijnen, in de landbouw, het huishouden en voor tal van industriële toepassingen.

De zeeën en oceaan zijn voor het biotechnologisch onderzoek een belangrijke bron omdat ze een breed spectrum aan unieke en ongewone stoffen herbergen. Heel wat (delen van) mariene organismen die we niet direct zouden opeten, bieden oplossingen voor hedendaagse problemen. Ze bieden een soelaas aan de steeds groeiende wereldbevolking en het alsmaar verder degraderende milieu mee te kampen hebben. Onderwater is de natuur  zeer inventief geweest gedurende de miljoenen jaren van evolutie. Tal van dieren en planten hebben vernuftige eigenschappen ontwikkeld om er te kunnen overleven.  Zeker in extreme milieus zoals de diepzee of de polaire wateren vinden we wel heel bijzondere zeedieren. Of hun merkwaardige kenmerken voor ons als mens nuttig kunnen zijn, zullen we de volgende decennia vast ontdekken…

Voorbeelden van producten en diensten ontwikkeld uit  natuurlijke grondstoffen uit zee. Herwerkt naar Paper OECD 2012