Onderzoek | Planeet Zee

Onderzoek

Hoeveel weten Vlaamse jongeren over de zee?

Onderzoekers van de Universiteit van Berkeley kijken wereldwijd naar de kennis van jongeren (15-18j.) over de oceaan.  Het VLIZ roept Vlaamse jongeren op om mee te doen aan deze survey. Deelnemers maken bovendien kans op een zeetocht met het onderzoeksschip Simon Stevin.

Steeds meer komt de oceaan in de belangstelling te staan. Ze zorgt voor een leefbaar klimaat, zuurstof, voedsel, transport, grondstoffen, energie, werk en ontspanning. Ook de problemen die hiermee gepaard gaan nemen toe. Reden te meer om als burger je bewust te zijn hoe de oceaan ons beïnvloedt en wat onze impact is op de oceaan, dus om meer om 'ocean literate' te zijn.

De Ocean Literacy-beweging begon begin jaren 2000 in de VS als reactie op het ontbreken van de oceaan in het curriculum. Ondertussen is de beweging uitgegroeid tot een globaal netwerk van professionals die zee(wetenschaps)educatie vooropstellen. Voor oceaanthema’s bestaan er leerlijnen van kleuteronderwijs tot K12. Het is niet vanzelfsprekend om het niveau van ocean literacy in het onderwijs te meten. Daarom werd de International Ocean Literacy Survey (IOLS) in leven geroepen. De survey polst naar de kennis van de schoolgaande jeugd op het einde van het secundair onderwijs, om dit per land of continent en over een bepaalde tijd te kunnen vergelijken. De IOLS is na twee edities geldig en betrouwbaar bevonden, en werd ondertussen vertaald in 17 talen, ook in het Nederlands.

VLIZ vraagt aan Vlaamse klassen uit de 3e graad SO om mee te doen met dit grootschalig onderzoek. De survey bestaat uit 53 meerkeuzevragen. Antwoorden worden niet gedeeld met de leerkracht of de school. Noch is de survey op naam. Antwoorden opzoeken is uiteraard niet toegelaten.

 

 

Doe hier mee met de survey.

Wil je weten hoe jouw klas het deed? Hier vindt je meer info 

 

Meer info:

http://oceanliteracy.wp2.coexploration.org/

Fauville, G., Strang, C., Cannady, M., & Chen, Y.F. (2018). Development of the International Ocean Literacy Survey: measuring knowledge among 16-18 year olds across the world. Environmental Education Research. 

Fauville, G., McHugh, P., Domegan, C., Mäkitalo, Å., Friis Møller, L., Papathanassiou, M., Alvarez Chicote, C., Lincoln, S., Batista, V., Copejans, E., Crouch, F., & Gotensparre, S. (2018). Using collective intelligence to identify barriers to teaching 12-19 year olds about the ocean in Europe. Marine Policy 91, 85-96.

Seys, Jan, Nancy Fockedey, Evy Copejans, Tom Hoeberigs, and Jan Mees. 2008. “Wat Wil Het Publiek Weten over De Zee?: Verkennende Analyse Naar De Informatienoden Bij Het Breed Publiek M.b.t. ‘Kennis Zee & Kust’.” VLIZ-Nota. Oostende: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).