Overslaan en naar de inhoud gaan

LESMODULE: Klimaat en de oceaan: Oceaanverzuring

Oceaanverzuring
CO2 uitademen, verzuurt water
Zuurder spuitwater
Effect van verzuring op organismen

Oceaanverzuring

Sinds de start van de industriële revolutie oefent de mens een sterke invloed uit op het globale klimaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. Grote hoeveelheden CO2, die eerder voor miljoenen jaren zaten weggestopt in de aardkorst, komen zo in een recordtempo in de atmosfeer terecht. Daar zorgt dit broeikasgas voor de ons wel bekende opwarming van het klimaat. De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt zuurder.

Experimenten/opdrachten voor de leerlingen worden aangeduid met . Deze omvatten zowel (labo-) experimenten, theoretische opdrachten als (reken)oefeningen. Op die manier verwerven leerlingen actief inzicht.

Onderstaand document biedt alle achtergrondinfo voor de leerkracht. De werkbundel voor de leerlingen alsook de ingevulde versie voor de leerkrachten is voor elke proef afzonderlijk beschikbaar. 

Achtergrondinfo 'Oceaanverzuring'

 

Mobiel onderwaterlabo meet de effecten van oceaanverzuring op koraalriffen (© David Kline, University of Queensland)