Overslaan en naar de inhoud gaan

Titratie: CO2-gehalte bepalen

De koolstofcyclus is een biogeochemische kringloop die de processen beschrijft waarin het element koolstof op aarde circuleert. Koolstof tref je aan in de atmosfeer of lucht, in de biosfeer of levende organismen, in de lithosfeer of gesteenten en in de hydrosfeer of het water.

Hoeveel CO2 water bevat, kunnen we bepalen d.m.v. een titratie. We kunnen ook het effect van de temperatuur nagaan op de oplosbaarheid van CO2 in water door te werken bij verschillende temperaturen.
De invloed van de temperatuur op de oplosbaarheid van een gas in water tonen we aan…

CO2-captatie: olivijn

Om de klimaatopwarming een halt toe te roepen is het belangrijk dat we gezamenlijk minder CO2 uit stoten. Tevens dient er ingezet te worden op het actief afvangen van CO2 uit de lucht. Een methode die CO2 kan afvangen is versnelde kustverwering (“coastal enhanced silicate weathering”). Het idee is gebaseerd op het natuurlijk proces waarbij silicaatgesteenten (bijvoorbeeld kwarts of olivijn, beide silicaatmineralen) verweren en bij dit proces CO2 vastzetten.

Download de ingevulde leerkrachtenversie en de werkbundel…

Carbonaatgehalte van zand

Pas wanneer je zand onder een vergrootglas bekijkt, zie je dat het uit verschillende kleuren bestaat. In zand zitten heel wat kleurrijke mineralen die op de reis naar zee zijn meegelift met rivieren, ijsbergen of de wind. Het hoofdbestanddeel van strandzand is het kleurloze mineraal kwarts. Extra kleur is afkomstig van andere mineralen zoals glauconiet (donkergroene stipjes) en granaat (rode stipjes). Het zand bevat ook (fossiel) schelpmateriaal en stukjes gesteente (veldsteen en kalkzandsteen). Schelpengruis zorgt dat het zand rijk is aan kalk (calciumcarbonaat).

In deze…

Koolstofcyclus

De koolstofcyclus of koolstofkringloop is een biogeochemische kringloop die de processen beschrijft waarin het element koolstof in en rond de aarde circuleert, in verschillende gedaanten (lees: chemische verbindingen). Koolstof tref je aan in vier verschillende reservoirs: de atmosfeer (lucht), hydrosfeer (water), lithosfeer (gesteenten) en biosfeer (levende organismen), in verschillende maar quasi constante hoeveelheden.

Experimenten/opdrachten voor de leerlingen worden aangeduid met …

Oceaanverzuring

Sinds de start van de industriële revolutie oefent de mens een sterke invloed uit op het globale klimaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. Grote hoeveelheden CO2, die eerder voor miljoenen jaren zaten weggestopt in de aardkorst, komen zo in een recordtempo in de atmosfeer terecht. Daar zorgt dit broeikasgas voor de ons wel bekende opwarming van het klimaat. De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt…

Zuurder spuitwater

Sinds de start van de industriële revolutie oefent de mens een sterke invloed uit op het globale klimaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. Grote hoeveelheden CO2 komen in een recordtempo in de atmosfeer terecht. Daar zorgt dit broeikasgas voor de ons wel bekende opwarming van het klimaat. De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt zuurder.

Dit tonen we aan met volgend experiment! …

CO2 uitademen, verzuurt water

Sinds de start van de industriële revolutie oefent de mens een sterke invloed uit op het globale klimaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. Grote hoeveelheden CO2 komen in een recordtempo in de atmosfeer terecht. Daar zorgt dit broeikasgas voor de ons wel bekende opwarming van het klimaat. De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt zuurder.

Dit tonen we aan met volgend experiment met onze…

Effect van verzuring op organismen

De oceaan heeft de voorbije 200 jaar ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 geabsorbeerd en mildert zo de opwarming van het klimaat. Maar een oceaan die CO2 opneemt, wordt zuurder. En dit heeft gevolgen voor het zeeleven én voor de mens …

In deze experimenten gaan we aan de slag met een ei en vervolgens met schelpen. 

Download de ingevulde leerkrachtenversie en de werkbundel voor leerlingen. 

Abonneer op koolstofcyclus