Overslaan en naar de inhoud gaan

Oorzaak: thermale expansie

Door de verbranding van fossiele brandstoffen is de CO2-concentratie in de atmosfeer tot ver boven natuurlijke niveaus gestegen. Waar deze concentratie over de voorbije 800.000 jaar ongeveer tussen de 180 ppm (ijstijd) en 280 ppm (tussenijstijd) bleef, overschrijden we nu een concentratie van 400 ppm (parts per million, deeltjes per miljoen). CO2 is een broeikasgas waardoor de atmosfeer en de oceaan opwarmen. Dit versterkt broeikaseffect zorgt ervoor dat ijs smelt en is de motor van de zeespiegelstijging. Maar niet alleen het smelten van ijs zorgt voor een…

Zeespiegelstijging

Veranderingen in het gemiddeld zeeniveau zijn van alle tijden. Op het hoogtepunt van de laatste ijstijden zat er zo veel water opgeslagen in ijskappen op het land dat de zeespiegel een stuk lager stond dan vandaag. Zo’n 120-130 m. De Noordzee stond toen grotendeels droog en prehistorische mensen, mammoeten, wolharige neushoorns, bizons, lynxen en wolven bevolkten dit landschap. Vandaag worden we geconfronteerd met een zeespiegelstijging. Hoe zit dat precies?

Experimenten/opdrachten voor de leerlingen worden aangeduid met dit symbool…

Abonneer op thermale expansie