Zeebad | Planeet Zee

Zeebad

Toekomstige edities

Een oceaan vol plastic (18 januari 2023). 

De vraag naar een nascholing over plastic is er nog steeds. Daarom bieden we de nascholing 'Een oceaan vol plastic' voor een derde maal aan via CNO Antwerpen en dit op woensdag 18 januari 2023. 

Waarover gaat deze nascholing? Plastic is een product dat moeilijk weg te denken is uit ons leven. De helft van het geproduceerde plastic is voor eenmalig gebruik en komt vaak in de natuur terecht met alle gevolgen. Wil je zelf achtergrondkennis opdoen over plastic en jouw leerlingen vanuit jouw vak (biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde) actief kennis laten opdoen, dan is dit Zeebad iets voor jou. 
Allereerst word je via een lezing ondergedompeld in het thema. Hierna kan je zelf aan de slag gaan met een heleboel experimenten zodat je die in de vingers hebt.  Er is natuurlijk ruimte voor interactie. Opdrachten of experimenten vanuit de biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en wiskunde komen aan bod.
 
Doelgroep: Leerkrachten wetenschappen en wiskunde uit 2de en 3de graad aso, kso en tso. Er is geen vereiste voorkennis. 
 
 
 
 

Een oceaan vol plastic (21 september 2022) - VOLZET

 

Na de vorige edities over plastic bleek dat de vraag naar deze nascholing er nog steeds is. Daarom bieden we de nascholing 'Een oceaan vol plastic' opnieuw aan via CNO Antwerpen en dit op woensdag 21 september 2022. Deze keer fysiek! 
 
Let op, deze datum is veranderd! We stelden uit van 26 januari naar 21 september 2022. 
 
Waarover gaat deze nascholing? Plastic is een product dat moeilijk weg te denken is uit ons leven. De helft van het geproduceerde plastic is voor eenmalig gebruik en komt vaak in de natuur terecht met alle gevolgen. Wil je zelf achtergrondkennis opdoen over plastic en jouw leerlingen vanuit jouw vak (biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde) actief kennis laten opdoen, dan is dit Zeebad iets voor jou. 
Allereerst word je via een lezing ondergedompeld in het thema. Hierna demonstreren we opdrachten en experimenten die jij simultaan uitvoert. Er is natuurlijk ruimte voor interactie. Opdrachten of experimenten vanuit de biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en wiskunde komen aan bod.
 
Doelgroep: Leerkrachten wetenschappen en wiskunde uit 2de en 3de graad aso, kso en tso. Er is geen vereiste voorkennis. 
 
 
 
 

Vorige edities

Online bijscholing - Een oceaan vol plastic (3 en 24 februari 2021).

Plastic is een product dat moeilijk weg te denken is uit ons leven. De helft van het geproduceerde plastic is voor eenmalig gebruik en komt vaak in de natuur terecht met alle gevolgen van dien. Wil je zelf achtergrondkennis opdoen over plastic en jouw leerlingen vanuit jouw vak actief kennis laten opdoen? Dan is dit digitaal Zeebad iets voor jou. 

Vanuit een labo op jouw school volg je het digitale Zeebad mee. Na de inleiding demonstreren de lesgevers opdrachten en experimenten die jij simultaan uitvoert, met ruimte voor interactie. Opdrachten of experimenten vanuit de biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en wiskunde komen aan bod.

 

24 april 2019, Maritiem Instituut Mercator

Studiedag Gebruik van de Zee

We startten onze dag met een aantal bedrijfsbezoeken in Oostende. Bij Afdeling Kust leerden we over zeekaarten, weersvoorspellingen, het getijd en kustbescherming. Op de werf van NHM group Decloedt leerden we over zeezandwinning. En op REBO dompelden we ons onder in hernieuwbare energie. Tenslotte maakten we kennis met diverse educatieve organisaties op het Maritiem Instituut Mercator. 

De namiddag startte met een introductie van het Marien Ruimtelijk Plan (Steven Vandenborre, FOD Leefmilieu), gevolgd door workshops en demo's: 

- Kustportaal (Jelle Rondelez, VLIZ)

- Internationale vogelmigratie (Michel Gabriels, Zwin)

- Project Zeewind (Ruth Teerlynck, Horizon Educatief)

- The European Atlas of the Sea (Andrée-Anne Marsan, EMODNET)

- Ipad excursie door de duinen van het natuurreservaat De Westhoek (Claude Willaert, Duinpanne) 

 

24 - 25 september 2018, RV Simon Stevin, Oostende

Zeetochten Noordzeeleven voor leraren en kustgidsen

 
Wat schuilt er in de zeebodem...?
 

Unieke vaarten op het onderzoeksschip Simon Stevin waarbij leerkrachten en gidsen onder begeleiding van het Vlaams Instituut voor de Zee via staalnametechnieken konden ondervinden hoe rijk het leven in het Noordzee is. 

 

Woensdag 17 en donderdag 18 mei 2017

Zeetochten Noordzeeleven voor leraren en kustgidsen

 
Slangster Ophiuroidea
 
Unieke vaarten op het onderzoeksschip Simon Stevin waarbij leerkrachten en gidsen onder begeleiding van het Vlaams Instituut voor de Zee via staalnametechnieken konden ondervinden hoe rijk het leven in het Noordzee is. 

 

Zondag 7 mei 2017

Zeetocht naar de offshore windmolens

 

 
Een Noordzeecruise met presentaties aan boord: 
 
download PP

Offshore windenergie in de Belgische Noordzee

door  Ir. Emmanuel Timmermans, REBO

 

 Blue energy in Europa

door  dr. Noémie Wouters, Greenbridge

download PP

 Klimaatsverandering en de bescherming van onze kust

door  Ir. Elias Van Quickelborne, MOW Vlaanderen

download PP

download infographic

 Plasticvervuiling van de oceaan en Belgische Noordzee

door  prof. dr. Colin Janssen, UGent-ECOTOX

 
 

Woensdag 19 april 2017

Ecosysteemdiensten van de oceaan

 

Lezingen over het thema 'Ecosysteemdiensten': 

download PP

 

De zuurstofcyclus in de oceaan:

over fotosynthese, fytoplankton en hun nut, productie zuurstof, waar in de oceaan en waarom daar?

door dr. Mieke Sterken, VLIZ

download PP

Energie en grondstoffen in een geodynamische context:

over nieuwe platentektoniek, grondstoffen en fossiele brandstoffen, geopolitiek van continentale randen, zeelandia en exploratietechnieken.

door dr. David Van Rooij, vakgroep Geologie, RCMG, Universiteit Gent

download PP

Grondstoffen uit de oceaan:

over mineralisatie en erstafzettingen, ertsvormende processen en grondstoffen uit de oceaan voor groene technologieën.

door dr. Stijn Dewaele, vakgroep Geologie, Universiteit Gent

 

 

Woensdag 08 maart 2017

Platentektoniek en geologie

 
Lezingen: 
- 'Het nieuwe leerplan Aardrijkskunde, 3e graad TSO/KSO', door An Callemeyn, coördinator wetenschappen bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
- 'Platentectoniek en de geologie van België' door ereprof. dr. Jacques Verniers, Geologie UGent. 

 

Woensdag 7 oktober 2015

Het weer aan zee en Oceaanlandschappen

Lezingen: 
- 'Het Belgisch weer en de zee', door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station.
- 'Oceaanlandschappen', door dr. David Van Rooij, UGent. 
 

25 februari 2015, Arteveldehogeschool

Oceaanlandschappen, Geomorfologie en het weer aan zee

 

 

Lezingen met aansluitende praktische opdrachten: 
- 'Oceaanlandschappen', door dr. David Van Rooij, UGent (met praktische opdracht).
- 'Geomorfologie van kust en zee', door dr. Vera Van Lancker, KBIN/BMM (met praktische opdracht). 
- 'Het Belgisch weer en de zee', door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station. 

 

5 februari 2014, InnovOcean Oostende

Voedselwebben en plastiekvervuiling

 
 
Lezingen met aansluitende praktische opdrachten: 
- 'Mariene voedselwebben', door dr. Marleen De Troch, UGent (met praktische opdracht).
- 'Plasticvervuiling in zee', door Lisbeth Van Cauwenberghe, UGent (met praktische opdracht).