Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstige edities

De oceaan in een veranderend klimaat (20 september 2023)  

Dat ons klimaat verandert, weten we ondertussen allemaal. Overstromingen vorige zomer, hittegolven deze zomer. Als we de effecten op de oceaan bekijken, denken we vooral aan de zeespiegelstijging, maar er zijn nog meer directe en indirecte gevolgen. Oceaanverzuring, veranderende oceaanstromingen, soortenverschuiving, een dalend zuurstofgasgehalte... Aan de hand van zes deelmodules kom je hier alles over te weten.

Programma

Via een inleidende lezing maak je kennis met het thema. Nadien krijg je de kans om via een doorschuifsysteem experimenten en opdrachten uit te voeren die bij dit ruime thema aansluiten. Er is natuurlijk ruimte voor interactie. Opdrachten of experimenten vanuit biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde en natuurwetenschappen komen aan bod.

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

- verwerf je inzicht in de effecten van klimaatverandering op de oceaan;

- voer je experimenten rond dit onderwerp uit;

- heb je inspiratie om aan de slag te gaan in de klas;

- sta je open voor een vakoverschrijdende aanpak van dit thema.

Doelgroep: leerkrachten wetenschappen uit 2de en 3de graad aso, kso en tso. Er is geen voorkennis nodig.

Inschrijven kan via CNO Antwerpen

 

STEM-project: WALL-E en de laatste plant op aarde (24 januari 2024)  

Dit STEM-project hangen we op aan de Pixar-film ‘WALL-E’ om een link te maken tussen planten en leven op aarde. Waarom hebben wij planten nodig en wat hebben planten nodig om te groeien? Vervolgens starten leerlingen een algenkweek op via een groei-experiment. Deze volgen ze op met microscopie. Ondertussen werken ze een fotosynthese-experiment uit. Omdat de algen zo klein zijn, verpakken ze die in algenballetjes om fotosynthese te kunnen meten. Fotosynthesesnelheid bepalen ze direct, bepaald via pH a.d.h.v. een zelfgemaakte indicatoroplossing en colorimetrie. Wanneer er een snellere fotosynthese plaatsvindt, zal er minder CO2 in het water aanwezig zijn, wat chemisch voor minder H2CO3 zorgt, met een lichte pH-stijging tot gevolg.

Tijdens deze workshop lichten we het STEM-project toe en ga je zelf aan de slag met de verschillende onderdelen.

Programma

Het STEM-project wordt theoretisch toegelicht en vervolgens gaan de deelnemers aan de slag in het labo. In kleine groepjes doorlopen ze de onderdelen van het project.

- Kennismaking met een groeibox voor algen om die in de klas eenvoudig zelf te bouwen

- Uitdenken van een groei-experiment

- Microscopie: algen tellen met een Bürker telkamer

- Een stappenplan opstellen om een fotosynthese-experiment uit te voeren

- Oplossingen maken en hiermee algenballetjes 

- Voeding voor algen samenstellen

- Meten met een colorimeter

Doelstellingen

Na het volgen van de nascholing

- heb je inspiratie om aan de slag te gaan in de klas;

- kan je met dit STEM-project aan de slag in de klas.

Doelgroep: leerkrachten wetenschappen uit de 2de en 3de graad doorstroom en dubbele finaliteit.
Er is geen voorkennis vereist.

Inschrijven kan via CNO Antwerpen

 

Vorige edities

Twee edities van 'Een oceaan vol plastic': 21 september 2022 en 18 januari 2023

Waarover gaat deze nascholing? Plastic is een product dat moeilijk weg te denken is uit ons leven. De helft van het geproduceerde plastic is voor eenmalig gebruik en komt vaak in de natuur terecht met alle gevolgen. Wil je zelf achtergrondkennis opdoen over plastic en jouw leerlingen vanuit jouw vak (biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde) actief kennis laten opdoen, dan is dit Zeebad iets voor jou. 
Allereerst word je via een lezing ondergedompeld in het thema. Hierna demonstreren we opdrachten en experimenten die jij simultaan uitvoert. Er is natuurlijk ruimte voor interactie. Opdrachten of experimenten vanuit de biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en wiskunde komen aan bod.
 
Doelgroep: Leerkrachten wetenschappen en wiskunde uit 2de en 3de graad aso, kso en tso. Er is geen vereiste voorkennis. 
 

 

 

Online bijscholing - Een oceaan vol plastic (3 en 24 februari 2021).

Plastic is een product dat moeilijk weg te denken is uit ons leven. De helft van het geproduceerde plastic is voor eenmalig gebruik en komt vaak in de natuur terecht met alle gevolgen van dien. Wil je zelf achtergrondkennis opdoen over plastic en jouw leerlingen vanuit jouw vak actief kennis laten opdoen? Dan is dit digitaal Zeebad iets voor jou. 

Vanuit een labo op jouw school volg je het digitale Zeebad mee. Na de inleiding demonstreren de lesgevers opdrachten en experimenten die jij simultaan uitvoert, met ruimte voor interactie. Opdrachten of experimenten vanuit de biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen en wiskunde komen aan bod.

 

24 april 2019, Maritiem Instituut Mercator

Studiedag Gebruik van de Zee

We startten onze dag met een aantal bedrijfsbezoeken in Oostende. Bij Afdeling Kust leerden we over zeekaarten, weersvoorspellingen, het getijd en kustbescherming. Op de werf van NHM group Decloedt leerden we over zeezandwinning. En op REBO dompelden we ons onder in hernieuwbare energie. Tenslotte maakten we kennis met diverse educatieve organisaties op het Maritiem Instituut Mercator. 

De namiddag startte met een introductie van het Marien Ruimtelijk Plan (Steven Vandenborre, FOD Leefmilieu), gevolgd door workshops en demo's: 

- Kustportaal (Jelle Rondelez, VLIZ)

- Internationale vogelmigratie (Michel Gabriels, Zwin)

- Project Zeewind (Ruth Teerlynck, Horizon Educatief)

- The European Atlas of the Sea (Andrée-Anne Marsan, EMODNET)

- Ipad excursie door de duinen van het natuurreservaat De Westhoek (Claude Willaert, Duinpanne) 

 

24 - 25 september 2018, RV Simon Stevin, Oostende

Zeetochten Noordzeeleven voor leraren en kustgidsen

 
Wat schuilt er in de zeebodem...?
 

Unieke vaarten op het onderzoeksschip Simon Stevin waarbij leerkrachten en gidsen onder begeleiding van het Vlaams Instituut voor de Zee via staalnametechnieken konden ondervinden hoe rijk het leven in het Noordzee is. 

 

Woensdag 17 en donderdag 18 mei 2017

Zeetochten Noordzeeleven voor leraren en kustgidsen

 
Slangster Ophiuroidea
 
Unieke vaarten op het onderzoeksschip Simon Stevin waarbij leerkrachten en gidsen onder begeleiding van het Vlaams Instituut voor de Zee via staalnametechnieken konden ondervinden hoe rijk het leven in het Noordzee is. 

 

Zondag 7 mei 2017

Zeetocht naar de offshore windmolens

 

 


 

Een Noordzeecruise met presentaties aan boord: 
 

download PP

Offshore windenergie in de Belgische Noordzee

door  Ir. Emmanuel Timmermans, REBO

 

 Blue energy in Europa

door  dr. Noémie Wouters, Greenbridge

download PP

 Klimaatsverandering en de bescherming van onze kust

door  Ir. Elias Van Quickelborne, MOW Vlaanderen

download PP

download infographic

 Plasticvervuiling van de oceaan en Belgische Noordzee

door  prof. dr. Colin Janssen, UGent-ECOTOX

 
 

Woensdag 19 april 2017

Ecosysteemdiensten van de oceaan

 

Lezingen over het thema 'Ecosysteemdiensten': 

download PP

 

De zuurstofcyclus in de oceaan:

over fotosynthese, fytoplankton en hun nut, productie zuurstof, waar in de oceaan en waarom daar?

door dr. Mieke Sterken, VLIZ

download PP

Energie en grondstoffen in een geodynamische context:

over nieuwe platentektoniek, grondstoffen en fossiele brandstoffen, geopolitiek van continentale randen, zeelandia en exploratietechnieken.

door dr. David Van Rooij, vakgroep Geologie, RCMG, Universiteit Gent

download PP

Grondstoffen uit de oceaan:

over mineralisatie en erstafzettingen, ertsvormende processen en grondstoffen uit de oceaan voor groene technologieën.

door dr. Stijn Dewaele, vakgroep Geologie, Universiteit Gent

 

 

Woensdag 08 maart 2017

Platentektoniek en geologie

 
Lezingen: 
- 'Het nieuwe leerplan Aardrijkskunde, 3e graad TSO/KSO', door An Callemeyn, coördinator wetenschappen bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
- 'Platentectoniek en de geologie van België' door ereprof. dr. Jacques Verniers, Geologie UGent. 

 

Woensdag 7 oktober 2015

Het weer aan zee en Oceaanlandschappen

Lezingen: 
- 'Het Belgisch weer en de zee', door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station.
- 'Oceaanlandschappen', door dr. David Van Rooij, UGent. 
 

25 februari 2015, Arteveldehogeschool

Oceaanlandschappen, Geomorfologie en het weer aan zee

 

 

Lezingen met aansluitende praktische opdrachten: 
- 'Oceaanlandschappen', door dr. David Van Rooij, UGent (met praktische opdracht).
- 'Geomorfologie van kust en zee', door dr. Vera Van Lancker, KBIN/BMM (met praktische opdracht). 
- 'Het Belgisch weer en de zee', door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station. 

 

5 februari 2014, InnovOcean Oostende

Voedselwebben en plastiekvervuiling

 
 
Lezingen met aansluitende praktische opdrachten: 
- 'Mariene voedselwebben', door dr. Marleen De Troch, UGent (met praktische opdracht).
- 'Plasticvervuiling in zee', door Lisbeth Van Cauwenberghe, UGent (met praktische opdracht).