AntiSmoking Edukit | Planeet Zee

AntiSmoking Edukit

AntiSmoking Edukit

Roken is schadelijk voor de gezondheid - maar ook voor het milieu? Laat jouw leerlingen dit zelf nagaan in klas met behulp van drie eenvoudige proefjes. 

Jaarlijks roken mensen meer dan 5000 miljard sigaretten. Twee derde hiervan belandt in het milieu. In Vlaanderen alleen al zijn dat 100.000 peuken per dag! Al jaren maken sigarettenpeuken ook het leeuwendeel uit van het aantal verzamelde afvalobjecten bij strandopruimingen. De duizenden chemische stoffen waarvan sprake en deels achterblijvend in de filter, lossen op in water en komen in de bodem, rivieren en de oceaan terecht. Elke peuk kan wel 110 liter water vervuilen. Zelf zijn de peuken niet biologisch afbreekbaar. Ze bestaan uit celluloseacetaat, een soort kunststof dat onder invloed van UV-licht over een tijdspanne van 12-15 jaar afbreekt in steeds kleiner wordende stukjes. 

Om jongeren te wijzen op het schadelijke effect van sigarettenpeuken op het milieu, ontwikkelde emeritus professor Guido Persoone (Universiteit Gent) een ‘Anti-Smoking Edukit’. Deze kit bevat drie eenvoudige experimenten, geschikt voor leerlingen uit het zesde leerjaar en uit de eerste en tweede graad van het middelbaar onderwijs. Niet toevallig de groep jongeren die voor het eerst een sigaret rookt. Binnen het leerplan biologie valt ook de invloed van de mens op het milieu in de tweede graad. De drie experimenten tonen aan dat de chemische stoffen die vrijkomen uit sigarettenpeuken uitgesproken schadelijke effecten hebben op planten en dieren in zoetwater, zeewater en in de bodem.

Bijgevoegde foto toont ontuikende pekelkreeftjes (Artemia) die gebruikt worden in een va nde experimenten. 

De Anti-Smoking Edukit bevat al het noodzakelijke materiaal voor de drie experimenten. De leerkracht hoeft enkel een microscoop te voorzien. Laat dit ook voor het lager onderwijs geen belemmering zijn. Vandaag zijn er immers goedkope zakmicroscopen verkrijgbaar die een uitstekend beeld geven. Op www.antismokingedukit.be vind je gedetailleerde informatie en kan je de Edukit voor 15 euro bestellen.

Je kan er ook meer over lezen in Grote Rede 51: Educatie: Roken is schadelijk voor de gezondheid – maar ook voor het milieu?