Mini-boot doet aan onderzoek | Planeet Zee

Mini-boot doet aan onderzoek

Om wetenschappelijke uitdagingen, zoals de effecten van klimaatsverandering op de oceaan te begrijpen, hebben onderzoekers heel wat gegevens nodig. Deze kunnen zowel via remote sensing als ter plaatse verzameld worden. Bij remote sensing worden satellieten (maar ook vliegtuigen) gebruikt om een beeld te vormen van het oceaanoppervlak. Het gaat om metingen van de temperatuur, golven, zoutgehalte, ... etc. Deze zijn echter niet zo nauwkeurig dan in-situ metingen. Zo zijn er heel wat onderzoeksschepen en onbemande apparatuur (ROV, glider, boeien, ...) die oceanografische data vergaren.  Zelfs dieren worden ingezet om op plaatsen waar geen mens komt gegevens te verzamelen. 

Het zeilbootje zal ook dienst doen als onderzoeksapparatuur en wordt voorzien van een aantal sensoren. De sensoren sturen gegevens over de watertemperatuur via een satelliet naar een GIS-omgeving. Een twintigtal masterstudenten aan het EMBC+ Master Programma kregen de opdracht om een Arduino computerbord met sensoren te ontwerpen. Zulke data kan gebruikt worden om bv. de minder nauwkeurige satellietmetingen van het oceaanoppervlak te kalibreren.