Sensoren testen | Planeet Zee

Sensoren testen

De metingen van de oceaantemperatuur gebeuren doorgaans met een satelliet. Satellieten geven de temperatuur van het water aan de oppervlakte weer. Net zoals de temperatuur in de atmosfeer wijzigt de watertemperatuur voortdurend, Er is een verschil tussen dag & nacht en ook per seizoen. De temperatuursverschillen zijn echter minder groot in het water dan op het land. Water warmt minder snel op dan lucht, en koelt minder snel af. 

Naast satellieten zijn er ook metingen in het veld nodig. Deze gebeuren doorgaans met sensoren die op boeien of meetpalen in zee werden geïnstalleerd. In de Noord-Atlantische Oceaan liggen slechts enkele boeien offshore, Het merendeel van de boeien bevindt zich dicht bij de kust. Het mini-bootje verzamelt dus nieuwe in situ gegevens die met de satellietmetingen kunnen vergeleken worden. 

De versnellingssensor meet de beweging van de boot. Hij wordt doorgaans gebruikt om veranderingen in snelheid t.o.v. de zwaartekracht aan het aardoppervlak (9,81 m/s2). te bestuderen. De sensor meet drie waarden (X-, Y- en Z-as) die kunnen omgerekend worden tot hoeveel m/s het bootje vaart of aan welke snelheid de boot over de golven tuimelt. Uit deze gegevenst kun je wellicht afleiden of het bootje door stormgolven zeilde.  Dit is de eerste keer dat dergelijke sensor op een mini-bootje werd geinstalleerd. Het is namelijk zeer moeilijk om de grote hoeveelheid data die deze sensor opmeet via een satelliet door te sturen. De data blijft bijgevolg in het toestel opgeslaan tot na de eerste landing. 

De sensoren werden na veelvuldig testen nog in een hars gegoten om ze tegen het zoute water te beschermen.