Over Planeet Zee | Planeet Zee

Over Planeet Zee

Planeet Zee laat je door een andere bril naar de zeeën en de oceaan kijken.

Planeet Zee komt voort uit de algemene missie van het Vlaams Instituut voor de Zee om wetenschappelijke informatie aan te bieden over de zee en om het zeewetenschappelijk onderzoek zichtbaar te maken. Voorts ligt de website in lijn met de internationale 'Ocean Literacy' beweging die streeft naar een samenleving waarin mensen begrijpen hoe de oceaan ons beïnvloedt en hoe wij de oceaan beïnvloeden. Planeet Zee wil aldus een hulpmiddel zijn voor leerkrachten om de oceaan in lessen te integreren en om jongeren 'oceaangeletterd' te maken. 

Onze samenleving richt zich vandaag steeds meer op de oceaan en zijn potentieel. De exploratie en het toenemend gebruik van de oceaan gaan gepaard met heel wat uitdagingen en problemen. Deze thematiek komt aan bod in de verschillende lesmodules. De nieuwste modules zijn op dezelfde manier opgebouwd: ze bieden een achtergronddocument aan voor de leerkracht om voldoende thuis te raken in het onderwerp. Vervolgens bieden ze werkbundels aan voor de leerlingen zodat zij zelf actief de inzichten en theorie kunnen verwerven.   
 
Contactpersonen Planeet Zee:

Ines Tavernier en Binke D'Haese