Over Planeet Zee | Planeet Zee

Over Planeet Zee

OVER PLANEET ZEE

 
Planeet Zee laat je door een andere bril naar de zeeën en de oceaan kijken.
 
Deze website wil ieder bewust maken van de enorme rijkdommen die de oceaan aan de mensheid kan bieden. Onze samenleving richt zich vandaag steeds meer op de oceaan. Dankzij de technologische vooruitgang beginnen we langzaam haar potentieel te ontdekken. Dit exploreren en het toenemende gebruik van de oceaan gaat echter gepaard met heel wat uitdagingen en problemen waar we ons doorgaans niet bewust van zijn.
 
Deze thematiek komt aan bod in de verschillende lesmodules die op deze website te vinden zijn. De lesmodules van Planeet Zee dienen voornamelijk als lesmateriaal. Naast de modules zijn er ook heel wat opdrachten voor in de klas beschikbaar.
Voor wie zich verder wil verdiepen raden we het handboek voor leerkrachten 'De Wetenschap van de zee' en het gratis informatieblad 'de Grote Rede'
 

Planeet Zee komt voort uit de algemene missie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) om wetenschappelijke informatie aan te bieden over de zee en om het marien onderzoek zichtbaar te maken.

Op een internationale schaal ligt het idee achter Planeet Zee in lijn met de globale ‘Ocean Literacy’ beweging, die streeft naar een samenleving waarin we als burgers weten hoe de oceaan ons beïnvloedt en hoe wij de oceaan beïnvloeden.

 
Contactpersoon Planeet Zee:
Evy Copejans
 
 
Planeet Zee, onvergetelijke zeetochten