Zeebad | Planeet Zee

Zeebad

Zeebad

Bijscholing voor leerkrachten

Voor leerkrachten die willen bijleren over het hedendaags zeeonderzoek
 

Het VLIZ, VLA West-Vlaanderen, FOD Marien Milieu en het Maritiem Instituut Mercator nodigen leerkrachten aardrijkskunde uit voor een studiedag te Oostende over het gebruik van de zee.

De Noordzee is een van de meest bevaren en benutte zeeën ter wereld. Niet alleen de toegenomen scheepvaart is verantwoordelijk voor de drukte op de Noordzee. Steeds meer spelers eisen hun plaats op. In die schaarse ruimte moet er plaats zijn voor zeevisserij, zandwinning, scheepvaart, recreatievaart, defensie, windturbineparken, aquacultuur en een energie-atol.   

Tijdens deze studiedag maak je kennis met enkele van deze sectoren door een bezoek te brengen aan bedrijven en instellingen in de haven van Oostende. Tijdens de middag trekken we naar het Maritiem Instituut Mercator voor een infomarkt van educatieve organisaties die leermiddelen en excursies naar zee aanbieden. In de namiddag volgen er verschillende workshops.

 

De studiedag vindt plaats op woensdag 24 april 2019

in het Maritiem Instituut Mercator te Oostende

Programma:

09u30-11u00 Voormiddag bedrijfsbezoeken Oostende

1. Afdeling Kust, over zeekaarten, weersvoorspellingen, getij en kustbescherming

2. Visserij, een havenrondleiding met journalist/gids/kenner Marc Loy

3. Zeezandwinning, een bezoek aan de werf van NHM group Decloedt

4. Oostende, draaischijf van hernieuwbare energie, REBO

 

11u30- 13u00 Ontvangst op het Maritiem Instituut Mercator met doorlopend lunch en een infomarkt van educatieve organisaties die leermiddelen en excursies naar zee aanbieden.

13u00 Plenaire introductie door directeur Jan Denys van het Maritiem Instituut Mercator

Het Marien Ruimtelijk Plan door Steven Vandenborre, FOD Leefmilieu

 

13u30-15u30 Workshops

1. Internationale vogelmigratie, aardrijkskundige inspiratie voor een actief bezoek aan het Zwin Natuur Park! Een blik op de verschillende mogelijkheden voor een excursie met je klas en collega's aardrijkskunde & natuurwetenschappen.  Een uitnodiging om samen educatieve producten voor jouw doelgroep en lesthema's op maat uit te werken.

door Michel Gabriels, deskundige Zwin Natuur Park

2. Zand, een bonte verzameling. We exploreren de eigenschappen van zand, uit welke mineralen het zand van onze kust bestaat en waar het vandaan komt.

door Jelle Rondelez, geoloog VLIZ

3. Project zeewind,  Project Zeewind wil leerlingen sensibiliseren over hernieuwbare energie en windenergie op zee. De sessie spitst zich eerst toe op de algemene werking van elektriciteitscentrales. De Belgische situatie wordt verder in detail bekeken en leerlingen krijgen de kans om zelf een energiebeleid uit te denken, gericht op hernieuwbare energie. Daarna verlegt Project Zeewind de focus van land naar zee en wordt de offshore windindustrie onder de loep genomen. De leerlingen kruipen in de huid van verschillende beroepen en leren de rol van elke sector bij de bouw van windmolenparken op zee kennen. Deze interactieve sessie, doorspekt met heel wat doe-opdrachten, brengt het abstracte van elektriciteitsopwekking tot leven.

door Ruth Teerlynck van Horizon Educatief, Oostende

4. De European Atlas of the Sea, De Europese Atlas van de Zee is een makkelijk te gebruiken en interactieve webatlas met kaarten en geografische gegevens van de kusten en zeeën in en rond Europa ( workshop in Engels) rond uiteenlopende thema's zoals kusttoerisme, demografie, hernieuwbare energie, kusterosie, visserij, ...

door Andrée-Anne Marsan EMODNET, Oostende

5. Het Kustportaal, GIS opdrachten bij online kaarten over onze kust. Overzichtelijke GIS-lagen die het gebruik van onze zee en de kustzone visualiseren.

door Britt Lonneville, GIS specialist VLIZ, Oostende

6. Ipad excursie door de duinen van het natuurreservaat De Westhoek. Voor de eerste graad secundair onderwijs

door Claude Willaert, Duinpanne

7. Als de dijken breken Door de veranderingen van het klimaat en het gevaar op superstormen is het belangrijk dat Oostende en andere regio’s die in overstromingsgebied liggen, bestand zijn tegen deze gevaren. We willen kinderen en jongeren dan ook bewust maken van wat er gaande is, welke maatregelen er al in voege zijn en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer er niet aan kustverdediging gedaan wordt. De leerlingen werken in kleine groepjes aan een aantal ervaringsgerichte opdrachten. Door zelf te proberen en te ontdekken, krijgen de leerlingen de kans om zelf ideeën aan te brengen en oplossingen te bedenken. Omdat er zoveel materiaal nodig is, worden de DOE-stations slechts een paar keer per jaar opgesteld voor klasgroepen.

door Ruth Teerlynck van Horizon Educatief, Oostende

 

Praktische info

De kostprijs bedraagt 30 euro, inclusief een broodjesmaaltijd over de middag. Studenten nemen gratis deel.

Deelnemers kunnen zich voor een halve of volledige dag inschrijven via dit inschrijvingsformulier.

Betaling kan op het rekeningnummer BE57 9731 1792 3035, op naam van VLA West-Vlaanderen. Graag vermelding Zeebad + je naam.

 

Het aantal deelnemers is beperkt. We vragen om zo snel mogelijk in te schrijven.

 

Voor wie niet kan wachten om zich te verdiepen in het thema is er het Compendium voor Kust en Zee en de Brochure 'Er beweegt wat in zee' van FOD Leefmilieu.

 
 
 
 

Vorige edities

 

24 - 25 september 2018, RV Simon Stevin, Oostende

Zeetochten Noordzeeleven voor leraren en kustgidsen

 
Wat schuilt er in de zeebodem...?
 

Bent u gefascineerd door het leven in zee, maar heeft u nog nooit een levende vis in uw handen gehad? U kunt onder begeleiding van het Vlaams Instituut voor de Zee voor een halve dag meevaren met het onderzoeksschip Simon Stevin. Daar bekijken we via verschillende staalnametechnieken hoe rijk het Noordzeeleven is.

Deze vaart is uitsluitend voor leerkrachten en gidsen.

Het aantal plaatsen is beperkt.

 

Maandag 24 september 2018

Vaart 1: van 09u tot 12u00 

Vaart 2: van 13u tot 16u30 

Dinsdag 24 september 2018

Vaart 1: van 08u30 tot 11u30

Vaart 2: van 11u45 tot 14u45 

 
 

Woensdag 17 en donderdag 18 mei 2017

"Zeetocht voor leraren en gidsen: Noordzeeleven"

 
Plaats inschepen: Simon Stevin, Oostende
 
Slangster Ophiuroidea
 
 

 

Zondag 7 mei 2017

"Zeetocht naar de offshore windmolens"

 
Co-organisatie: in samenwerking met Vereniging Leraars Aardrijkskunde VLA
Plaats inschepen: Hendrik Baelskaai, Oostende
 

Programma

13:00u  Inschepen
13:30u- 18:30u  Noordzeecruise met de volgende presentaties:
download PP

Offshore windenergie in de Belgische Noordzee

door  Ir. Emmanuel Timmermans, REBO

 

 Blue energy in Europa

door  dr. Noémie Wouters, Greenbridge

download PP

 Klimaatsverandering en de bescherming van onze kust

door  Ir. Elias Van Quickelborne, MOW Vlaanderen

download PP

download infographic

 Plasticvervuiling van de oceaan en Belgische Noordzee

door  prof. dr. Colin Janssen, UGent-ECOTOX

17:00u  terug in de haven
 

 
 
 

Woensdag 19 april 2017

'Ecosysteemdiensten van de oceaan'

Plaats: Universiteit Gent, Krijgslaan 281, S8, 9000 Gent
 

Programma

download PP

 

De zuurstofcyclus in de oceaan:

over fotosynthese, fytoplankton en hun nut, productie zuurstof, waar in de oceaan en waarom daar?

door dr. Mieke Sterken, VLIZ

download PP

Energie en grondstoffen in een geodynamische context:

over nieuwe platentektoniek, grondstoffen en fossiele brandstoffen, geopolitiek van continentale randen, zeelandia en exploratietechnieken.

door dr. David Van Rooij, vakgroep Geologie, RCMG, Universiteit Gent

download PP

Grondstoffen uit de oceaan:

over mineralisatie en erstafzettingen, ertsvormende processen en grondstoffen uit de oceaan voor groene technologieën.

door dr. Stijn Dewaele, vakgroep Geologie, Universiteit Gent

   

 

Woensdag 08 maart 2017

Platentektoniek en geologie

Co-organisatie: in samenwerking met Vereniging Leraars Aardrijkskunde VLA
Plaats: InnovOcean site, Wandelaarkaai, Oostende
 

Programma

14:00u

'Het nieuwe leerplan Aardrijkskunde, 3e graad TSO/KSO' door An Callemeyn, coördinator wetenschappen bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

15:00u  pauze
15:15u

‘Platentektoniek en de geologie van België’ door ereprof. dr. Jacques Verniers, departement Geologie Ugent

16:15u  Afsluitende drink

 

 

Woensdag 7 oktober 2015

Het weer aan zee en Oceaanlandschappen


Co-organisatie: in samenwerking met Vereniging Leraars Aardrijkskunde VLA - werkgroep West-Vlaanderen
Plaats: InnovOcean, Wandelaarkaai 7, Oostende
 

Programma

13:00u  Broodjeslunch
13:25u  Introductie op Planeet Zee
13:30u

 'Het Belgisch weer en de zee' door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station

14:30u  pauze
14:45u

 ‘Oceaanlandschappen’ door dr. David Van Rooij, Ugent

15:45u  Afsluitende drink


 

 

25 februari 2015, Arteveldehogeschool

Oceaanlandschappen, Geomorfologie en het weer aan zee

 
32 deelnemers
 

Programma

13:00u  Broodjeslunch met duurzame vissoorten
13:25u
 Introductie op Planeet Zee
13:30u
 ‘Oceaanlandschappen’ door dr. David Van Rooij, Ugent
   aansluitend praktische opdracht
14:25u
 'Geomorfologie van kust en zee' door dr. Vera Van Lancker, KBIN/BMM
   aansluitend praktische opdracht
15:20u
 'Het Belgisch weer en de zee' door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station
15:50u
 Afsluitende drink
 

5 februari 2014, InnovOcean Oostende

Voedselwebben en plastiekvervuiling

37 deelnemers
 
 

Programma

13:00u  Broodjeslunch met duurzame vissoorten
13:45u
 Introductie op Planeet Zee
14:00u
 ‘Mariene voedselwebben’ door dr. Marleen De Troch
14:45u
 Praktische opdracht
15:15u
 Pauze
15:30u
 ‘Plasticvervuiling in zee’ door Lisbeth Van Cauwenberghe
16:15u
 Praktische opdracht
16:45u
 Afsluitende drink