Zeebad | Planeet Zee

Zeebad

Zeebad

Bijscholing voor leerkrachten

Voor leerkrachten die willen bijleren over het hedendaags zeeonderzoek

 
 

Vorige edities

 

24 april 2019, Maritiem Instituut Mercator

Studiedag Gebruik van de Zee

Programma:

09u30-11u30 Voormiddag bedrijfsbezoeken Oostende

1. Afdeling Kust, over zeekaarten, weersvoorspellingen, getij en kustbescherming

2. Zeezandwinning, een bezoek aan de werf van NHM group Decloedt

3. Oostende, draaischijf van hernieuwbare energie, REBO

11u30- 13u00 Ontvangst op het Maritiem Instituut Mercator met doorlopend lunch en infostand van educatieve organisaties die leermiddelen en excursies naar zee aanbieden.

13u00 Verwelkoming door directeur Jan Denys van het Maritiem Instituut Mercator

Plenaire introductie 'Het Marien Ruimtelijk Plan' door Steven Vandenborre, FOD Leefmilieu

13u30-15u30 Workshops en demo's

Kustportaal  GIS opdrachten bij online kaarten over onze kust door Jelle Rondelez, VLIZ

Internationale vogelmigratie, aardrijkskundige inspiratie voor een actief bezoek aan het Zwin Natuur Park! door Michel Gabriels, deskundige Zwin Natuur Park

Project zeewind, door Ruth Teerlynck van Horizon Educatief, Oostende

De European Atlas of the Sea, door Andrée-Anne Marsan EMODNET, Oostende

Ipad excursie door de duinen van het natuurreservaat De Westhoek.  door Claude Willaert, Duinpanne
 

 

 

24 - 25 september 2018, RV Simon Stevin, Oostende

Zeetochten Noordzeeleven voor leraren en kustgidsen

 
Wat schuilt er in de zeebodem...?
 

Bent u gefascineerd door het leven in zee, maar heeft u nog nooit een levende vis in uw handen gehad? U kunt onder begeleiding van het Vlaams Instituut voor de Zee voor een halve dag meevaren met het onderzoeksschip Simon Stevin. Daar bekijken we via verschillende staalnametechnieken hoe rijk het Noordzeeleven is.

Deze vaart is uitsluitend voor leerkrachten en gidsen.

Het aantal plaatsen is beperkt.

 

Maandag 24 september 2018

Vaart 1: van 09u tot 12u00 

Vaart 2: van 13u tot 16u30 

Dinsdag 24 september 2018

Vaart 1: van 08u30 tot 11u30

Vaart 2: van 11u45 tot 14u45 

 
 

Woensdag 17 en donderdag 18 mei 2017

"Zeetocht voor leraren en gidsen: Noordzeeleven"

 
Plaats inschepen: Simon Stevin, Oostende
 
Slangster Ophiuroidea
 
 

 

Zondag 7 mei 2017

"Zeetocht naar de offshore windmolens"

 
Co-organisatie: in samenwerking met Vereniging Leraars Aardrijkskunde VLA
Plaats inschepen: Hendrik Baelskaai, Oostende
 

Programma

13:00u  Inschepen
13:30u- 18:30u  Noordzeecruise met de volgende presentaties:
download PP

Offshore windenergie in de Belgische Noordzee

door  Ir. Emmanuel Timmermans, REBO

 

 Blue energy in Europa

door  dr. Noémie Wouters, Greenbridge

download PP

 Klimaatsverandering en de bescherming van onze kust

door  Ir. Elias Van Quickelborne, MOW Vlaanderen

download PP

download infographic

 Plasticvervuiling van de oceaan en Belgische Noordzee

door  prof. dr. Colin Janssen, UGent-ECOTOX

17:00u  terug in de haven
 

 
 
 

Woensdag 19 april 2017

'Ecosysteemdiensten van de oceaan'

Plaats: Universiteit Gent, Krijgslaan 281, S8, 9000 Gent
 

Programma

download PP

 

De zuurstofcyclus in de oceaan:

over fotosynthese, fytoplankton en hun nut, productie zuurstof, waar in de oceaan en waarom daar?

door dr. Mieke Sterken, VLIZ

download PP

Energie en grondstoffen in een geodynamische context:

over nieuwe platentektoniek, grondstoffen en fossiele brandstoffen, geopolitiek van continentale randen, zeelandia en exploratietechnieken.

door dr. David Van Rooij, vakgroep Geologie, RCMG, Universiteit Gent

download PP

Grondstoffen uit de oceaan:

over mineralisatie en erstafzettingen, ertsvormende processen en grondstoffen uit de oceaan voor groene technologieën.

door dr. Stijn Dewaele, vakgroep Geologie, Universiteit Gent

   

 

Woensdag 08 maart 2017

Platentektoniek en geologie

Co-organisatie: in samenwerking met Vereniging Leraars Aardrijkskunde VLA
Plaats: InnovOcean site, Wandelaarkaai, Oostende
 

Programma

14:00u

'Het nieuwe leerplan Aardrijkskunde, 3e graad TSO/KSO' door An Callemeyn, coördinator wetenschappen bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

15:00u  pauze
15:15u

‘Platentektoniek en de geologie van België’ door ereprof. dr. Jacques Verniers, departement Geologie Ugent

16:15u  Afsluitende drink

 

 

Woensdag 7 oktober 2015

Het weer aan zee en Oceaanlandschappen


Co-organisatie: in samenwerking met Vereniging Leraars Aardrijkskunde VLA - werkgroep West-Vlaanderen
Plaats: InnovOcean, Wandelaarkaai 7, Oostende
 

Programma

13:00u  Broodjeslunch
13:25u  Introductie op Planeet Zee
13:30u

 'Het Belgisch weer en de zee' door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station

14:30u  pauze
14:45u

 ‘Oceaanlandschappen’ door dr. David Van Rooij, Ugent

15:45u  Afsluitende drink


 

 

25 februari 2015, Arteveldehogeschool

Oceaanlandschappen, Geomorfologie en het weer aan zee

 
32 deelnemers
 

Programma

13:00u  Broodjeslunch met duurzame vissoorten
13:25u
 Introductie op Planeet Zee
13:30u
 ‘Oceaanlandschappen’ door dr. David Van Rooij, Ugent
   aansluitend praktische opdracht
14:25u
 'Geomorfologie van kust en zee' door dr. Vera Van Lancker, KBIN/BMM
   aansluitend praktische opdracht
15:20u
 'Het Belgisch weer en de zee' door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station
15:50u
 Afsluitende drink
 

5 februari 2014, InnovOcean Oostende

Voedselwebben en plastiekvervuiling

37 deelnemers
 
 

Programma

13:00u  Broodjeslunch met duurzame vissoorten
13:45u
 Introductie op Planeet Zee
14:00u
 ‘Mariene voedselwebben’ door dr. Marleen De Troch
14:45u
 Praktische opdracht
15:15u
 Pauze
15:30u
 ‘Plasticvervuiling in zee’ door Lisbeth Van Cauwenberghe
16:15u
 Praktische opdracht
16:45u
 Afsluitende drink