Zeebad

Zeebad

Bijscholing voor leerkrachten

Voor leerkrachten die willen bijleren over het hedendaags zeeonderzoek
 
 

Woensdag 08 maart 2017

Co-organisatie: in samenwerking met Vereniging Leraars Aardrijkskunde VLA
Plaats: InnovOcean site, Wandelaarkaai, Oostende
 

Programma

14:00u

 'Het nieuwe leerplan Aardrijkskunde, 3e graad TSO/KSO' door An Callemeyn, coördinator wetenschappen bij het Katkoliek Onderwijs Vlaanderen

15:00u  pauze
15:15u

 ‘Plantentektoniek en de geologie van België’ door ereprof. dr. Jacques Verniers, departement geologie Ugent

16:15u  Afsluitende drink

Inschrijven kan via geobox@skynet.be of Evy Copejans.

 

Zondag 7 mei 2017 en zondag 28 mei 2017

"Zeetocht naar de offshore windmolens"

 
(Deze tocht zou normaal gezien doorgegaan zijn op 4 september 2016, maar moest door het slechte weer op zee worden uitgesteld.)
 
Co-organisatie: in samenwerking met Vereniging Leraars Aardrijkskunde VLA
Plaats inschepen: Hendrik Baelskaai, Oostende
 

Programma

13:00u  Inschepen
13:30u
 afsluiten inscheping
14:00u- 18:30u  Noordzeecruise met de volgende presentaties:
 

 "De haven van Oostende, energie haven"

 Ir. Emmanuel Timmermans, REBO

 

 "Blue energy"

 Noémie Wouters, Greenbridge

 

 "Klimaatsverandering en de bescherming van onze kust"

 Ir. Elias Van Quickelborne, MOW Vlaanderen

 

 "De vervuiling van de Noordzee"

 dr. Colin Janssen, UGent-ECOTOX

18:30u  terug in de haven
 
Foto: Franlis
 

Inschrijven

Contacteer Evy Copejans.

 
 
 

Vorige edities


Woensdag 7 oktober 2015
Co-organisatie: in samenwerking met Vereniging Leraars Aardrijkskunde VLA - werkgroep West-Vlaanderen
Plaats: InnovOcean, Wandelaarkaai 7, Oostende
 

Programma

13:00u  Broodjeslunch
13:25u  Introductie op Planeet Zee
13:30u

 'Het Belgisch weer en de zee' door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station

14:30u  pauze
14:45u

 ‘Oceaanlandschappen’ door dr. David Van Rooij, Ugent

15:45u  Afsluitende drink


 

 

Zeebad, 25 februari 2015, Arteveldehogeschool Kattenberg,Gent

32 deelnemers
 

Programma

13:00u  Broodjeslunch met duurzame vissoorten
13:25u
 Introductie op Planeet Zee
13:30u
 ‘Oceaanlandschappen’ door dr. David Van Rooij, Ugent
   aansluitend praktische opdracht
14:25u
 'Geomorfologie van kust en zee' door dr. Vera Van Lancker, KBIN/BMM
   aansluitend praktische opdracht
15:20u
 'Het Belgisch weer en de zee' door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station
15:50u
 Afsluitende drink
 

 

Zeebad, 5 februari 2014, InnovOcean Oostende

37 deelnemers
 
 

Programma

13:00u  Broodjeslunch met duurzame vissoorten
13:45u
 Introductie op Planeet Zee
14:00u
 ‘Mariene voedselwebben’ door dr. Marleen De Troch
14:45u
 Praktische opdracht
15:15u
 Pauze
15:30u
 ‘Plasticvervuiling in zee’ door Lisbeth Van Cauwenberghe
16:15u
 Praktische opdracht
16:45u
 Afsluitende drink