Zeebad | Planeet Zee

Zeebad

Toekomstige edities

 
Momenteel zijn er geen nieuwe bijscholingen voor leerkrachten gepland. 
 
 

Vorige edities

 

24 april 2019, Maritiem Instituut Mercator

Studiedag Gebruik van de Zee

We startten onze dag met een aantal bedrijfsbezoeken in Oostende. Bij Afdeling Kust leerden we over zeekaarten, weersvoorspellingen, het getijd en kustbescherming. Op de werf van NHM group Decloedt leerden we over zeezandwinning. En op REBO dompelden we ons onder in hernieuwbare energie. Tenslotte maakten we kennis met diverse educatieve organisaties op het Maritiem Instituut Mercator. 

De namiddag startte met een introductie van het Marien Ruimtelijk Plan (Steven Vandenborre, FOD Leefmilieu), gevolgd door workshops en demo's: 

- Kustportaal (Jelle Rondelez, VLIZ)

- Internationale vogelmigratie (Michel Gabriels, Zwin)

- Project Zeewind (Ruth Teerlynck, Horizon Educatief)

- The European Atlas of the Sea (Andrée-Anne Marsan, EMODNET)

- Ipad excursie door de duinen van het natuurreservaat De Westhoek (Claude Willaert, Duinpanne) 

 

24 - 25 september 2018, RV Simon Stevin, Oostende

Zeetochten Noordzeeleven voor leraren en kustgidsen

 
Wat schuilt er in de zeebodem...?
 

Unieke vaarten op het onderzoeksschip Simon Stevin waarbij leerkrachten en gidsen onder begeleiding van het Vlaams Instituut voor de Zee via staalnametechnieken konden ondervinden hoe rijk het leven in het Noordzee is. 

 

Woensdag 17 en donderdag 18 mei 2017

Zeetochten Noordzeeleven voor leraren en kustgidsen

 
Slangster Ophiuroidea
 
Unieke vaarten op het onderzoeksschip Simon Stevin waarbij leerkrachten en gidsen onder begeleiding van het Vlaams Instituut voor de Zee via staalnametechnieken konden ondervinden hoe rijk het leven in het Noordzee is. 

 

Zondag 7 mei 2017

Zeetocht naar de offshore windmolens

 

 
Een Noordzeecruise met presentaties aan boord: 
 
download PP

Offshore windenergie in de Belgische Noordzee

door  Ir. Emmanuel Timmermans, REBO

 

 Blue energy in Europa

door  dr. Noémie Wouters, Greenbridge

download PP

 Klimaatsverandering en de bescherming van onze kust

door  Ir. Elias Van Quickelborne, MOW Vlaanderen

download PP

download infographic

 Plasticvervuiling van de oceaan en Belgische Noordzee

door  prof. dr. Colin Janssen, UGent-ECOTOX

 
 

Woensdag 19 april 2017

Ecosysteemdiensten van de oceaan

 

Lezingen over het thema 'Ecosysteemdiensten': 

download PP

 

De zuurstofcyclus in de oceaan:

over fotosynthese, fytoplankton en hun nut, productie zuurstof, waar in de oceaan en waarom daar?

door dr. Mieke Sterken, VLIZ

download PP

Energie en grondstoffen in een geodynamische context:

over nieuwe platentektoniek, grondstoffen en fossiele brandstoffen, geopolitiek van continentale randen, zeelandia en exploratietechnieken.

door dr. David Van Rooij, vakgroep Geologie, RCMG, Universiteit Gent

download PP

Grondstoffen uit de oceaan:

over mineralisatie en erstafzettingen, ertsvormende processen en grondstoffen uit de oceaan voor groene technologieën.

door dr. Stijn Dewaele, vakgroep Geologie, Universiteit Gent

 

 

Woensdag 08 maart 2017

Platentektoniek en geologie

 
Lezingen: 
- 'Het nieuwe leerplan Aardrijkskunde, 3e graad TSO/KSO', door An Callemeyn, coördinator wetenschappen bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
- 'Platentectoniek en de geologie van België' door ereprof. dr. Jacques Verniers, Geologie UGent. 

 

Woensdag 7 oktober 2015

Het weer aan zee en Oceaanlandschappen

Lezingen: 
- 'Het Belgisch weer en de zee', door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station.
- 'Oceaanlandschappen', door dr. David Van Rooij, UGent. 
 

25 februari 2015, Arteveldehogeschool

Oceaanlandschappen, Geomorfologie en het weer aan zee

 

 

Lezingen met aansluitende praktische opdrachten: 
- 'Oceaanlandschappen', door dr. David Van Rooij, UGent (met praktische opdracht).
- 'Geomorfologie van kust en zee', door dr. Vera Van Lancker, KBIN/BMM (met praktische opdracht). 
- 'Het Belgisch weer en de zee', door Fritz Buyl, Oceanografisch Meteorologisch Station. 

 

5 februari 2014, InnovOcean Oostende

Voedselwebben en plastiekvervuiling

 
 
Lezingen met aansluitende praktische opdrachten: 
- 'Mariene voedselwebben', door dr. Marleen De Troch, UGent (met praktische opdracht).
- 'Plasticvervuiling in zee', door Lisbeth Van Cauwenberghe, UGent (met praktische opdracht).